Over de M.S.V Tragos

Vereniging 

In 1982 werd het initiatief genomen voor het op poten zetten van een traditionele studentenvereniging voor heren omdat er op dat moment nog geen traditionele studentenvereniging in Maastricht was. De Maastrichtse Herensociëteit voor Studenten Tragos (M.H.S. Tragos) was geboren. Na een jaar werd er gefuseerd met de Vrouwelijke Studenten Vereniging Katzika (M.V.S.V. Katzika) en de Maastrichtse Studenten Vereniging Tragos was een feit. De M.S.V. Tragos mag zich dan ook met trots de oudste traditionele studentenvereniging van Maastricht noemen. 

De eerste sociëteit betrokken door Tragos lag aan de Boschstraat, nummer 66. Hier groeide de vereniging echter al snel uit en het werd tijd om uit te kijken naar een groter gebouw. In 1994 vestigde de M.S.V. Tragos zich in het ‘Fort Koning Willem I‘, een sociëteit die aansloot bij de grootte en het traditionele karakter van de vereniging. Tot op de dag van vandaag betrekken we dit schitterende monumentale pand aan de Kastanjelaan te Maastricht. 

De vereniging kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van haar leden. Eerstejaars vormen een jaarcluben leden hebben de optie zich aan te sluiten bij een van de zestien disputen die Tragos rijk is. Binnen Tragos zijn er verschillende commissiewaar de leden zitting in nemen, zo wordt er bijvoorbeeld jaarlijks een gala-weekend georganiseerd, een ledencabaret opgevoerd en zijn er de Open Feesten zoals het MultiZalenFeest en Tragos Open Air Festival die worden georganiseerd. De vereniging heeft ook haar eigen verenigingsblad ‘de Trauma’ die vijf maal per jaar uitkomt.

Natuurlijk staat de studie bij Tragos hoog in het vaandel. Vandaar dat actief wordt samengewerkt met verscheidene studieverenigingen, een database met oude toetsen aangelegd is en vele leden zich individueel bezig houden met de begeleiding van de eerstejaars. De leden van de M.S.V. Tragos staan in Maasricht bekend als zijnde ambitieus en organiseren naast feesten ook professionele evenementen zoals carrièreavonden, symposia en recruitment diners. Ook buiten Tragos zijn leden actief en zetten zij zich in voor de universiteit of de studenten in Maastricht, zo zit er bijvoorbeeld in iedere faculteitsraad en in de universiteitsraad een Tragoot.  

De Maastrichtse Studentenvereniging Tragos is in korte tijd uitgegroeid tot de meest complete en meest toonaangevende vereniging van Maastricht.