Bar- en Ordecommissie

Naast de Senaat heeft Tragos ook een Bar- en Orde Commissie die de verantwoordelijkheid draagt voor de Sociëteit. Wanneer de kroeg geopend is, is de B.O.C. aanwezig om orde te handhaven en ervoor te zorgen dat alle leden een biertje kunnen nuttigen in onze kroeg. 

De B.O.C heeft zich als volgt geconstitueerd

Assessor

Barquaestor

Commissaris Activiteiten

Commissaris Inkoop

Commissaris Onderhoud/ TC

Commissaris Tappers, Jaars, Keuken

Commissaris Eerstejaars

Commissaris Nox

Mej. G. van Rijen

Jhr. D. van Egmond

Mej. P.H.M. van der Burgh

Mej. V.L. Kiefer

Mej. T.M. van de Camp

Mej. S. Römkens

Mej. D. Groenen

Mej. A.F.Y. Nolens