De Senaat der M.S.V. Tragos 

De Senaat draagt de verantwoordelijkheid over de M.S.V. Tragos en haar leden. De Senatoren zijn dagelijks voltijd bezig met het besturen van onze studentenvereniging.

De  Senaat  heeft zich als volgt geconstitueerd.

Praeses

Ab actis

Quaestor Primus

Quaestor Secundus

Praetor

Aedilis

Assessor

Dhr. T.J.W. Vermeer

Dhr. K. Iedema

Mej. B.M. Geerts

Dhr. L.C.E. Hahn

Dhr. C.A.S. Kriesels

Dhr. W.J.C. Kwint

Mej. S. Drabbe

Contact

Mail: senaat@tragos.nl

Tel: +31 43 321 11 87

Sociëteit Fort Koning Willem I  / NOX

Kastanjelaan 66

6217 SB, Maastricht

Correspondentieadres

Postbus 58

6200 AB, Maastricht