De Senaat der M.S.V. Tragos 

De Senaat draagt de verantwoordelijkheid over de M.S.V. Tragos en haar leden. De Senatoren zijn dagelijks voltijd bezig met het besturen van onze studentenvereniging.

Contact

Mail: senaat@tragos.nl

Tel: +31 43 321 11 87

Sociëteit Fort Koning Willem I  / NOX

Kastanjelaan 66

6217 SB, Maastricht

Correspondentieadres

Postbus 58

6200 AB, Maastricht