M.S.V. Tragos is zich kapot geschrokken van het gedrag van enkele leden tijdens de aangelegenheid van afgelopen zaterdag. Juist vanwege eerdere misdragingen bij andere verenigingen heeft het bestuur aan het begin van de avond de aanwezigen op het hart gedrukt om de regels en normen een waarden binnen de maatschappij te respecteren.

Vanwege het liederlijk gedrag hebben wij onmiddellijk mensen aangesproken en enkele leden direct naar huis gestuurd en verdere toegang tot de sociëteit ontzegd.

 

Tijdens het stilleggen van de avond zijn alle aanwezigen nogmaals aangesproken op hun gedrag. Hierop zijn later mensen naar huis gestuurd. De dagen na de aangelegenheid heeft het bestuur 8 leden voor onbepaalde tijd geschorst. Ook is besloten dat onze kroeg de komende periode gesloten zal blijven om orde op zaken te kunnen stellen.

 

M.S.V. Tragos heeft kennisgenomen van de maatregelen van de UM en zal alles in het werk stellen om de gewenste cultuurverandering verder te realiseren. Dit had nooit mogen gebeuren en wij zullen er alles aan doen om herhaling te voorkomen. M.S.V. Tragos wil een plezierige omgeving bieden voor haar leden, goed samenwerken met de universiteit en een positieve bijdrage leveren aan de studentenstad Maastricht.